incobrable

incobrable

1 in- + cobrable

Plural: incobrables
adx

Que non se pode ou que é moi difícil de cobrar.

Antónimos