inapagable

inapagable

  1 in- + apagable

Plural: inapagables
adx

Que non se pode apagar.

Ex: Espertou nel unha paixón ardente e inapagable.

Antónimos

Confrontaciones

inextinguible

Citas

  • Espertou nel unha paixón ardente e inapagable.