impermeable

impermeable

1 im- + permeable

Plural: impermeables
  1. adx

    Que non permite o paso dun fluído a través de si.

  2. s m

    Sobretodo feito con material impermeable.

Antónimos