impensable

impensable

1 im- + pensable

Plural: impensables
adx

Que non se pode pensar.