impedimento

impedimento

lat impedimentu

Plural: impedimentos
 1. s m

  Aquilo que impide que algo se realice.

 2. s m
  1. Circunstancia que se opón á designación dunha persoa para ocupar un cargo público ou á realización dun contrato ou calquera outro acto xurídico.

  2. Circunstancia relativa ao consentimento ou ás partes contraentes que, en virtude dunha lei eclesiástica ou civil, invalida o matrimonio.

 3. impedimento estérico [QUÍM ]

  Dificultade para que se produza unha reacción, a causa da interferencia espacial dos grupos.

Sinónimos