impeachment*

impeachment*
[DER ]

Procedemento criminal do dereito anglosaxón que permite xulgar a calquera funcionario público ou maxistrado por delitos contra o Estado.