imbrice*

imbrice*
[ARQUIT ]

Tella de barro curva, alongada e acanalada, da época romana, que cubría os bordos das tellas planas.