homeostase

homeostase

homeo- + -stase

Plural: homeostases
  1. s f [BIOL ]

    Tendencia ao mantemento do equilibrio e da estabilidade internas nun sistema biolóxico.

  2. s f p ext [TECNOL ]

    Propiedade dun servosistema segundo a que este funciona independentemente das condicións exteriores  e se mantén en equilibrio.