hodómetro

hodómetro

gr ὀ δός ‘camiño’ + -metro

Plural: hodómetros
s m [METROL ]

Aparato para contar o número de voltas dadas pola roda dun vehículo e medir así a distancia percorrida. Forma parte do contaquilómetros.

Formas incorrectas

odómetro