hemiedria

hemiedria

hemi- + -edria

Plural: hemiedrias
s f [XEOL ]

Subgrupo de operacións de simetría que enxendra formas cristalinas coa metade das caras das formas holoédricas.