hect(o)-

hect(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘cen’, que seguida dunha unidade equivale a multiplicala por cen.