gramaticalizar

gramaticalizar

gramática

v t

Producir unha gramaticalización. Tm v pron.