fraxilidade

fraxilidade

lat fragilĭtāte

Plural: fraxilidades
adx

Calidade de fráxil.

Refranes

  • A honra e o vidro non queren máis que un golpiño.
  • Agulla delgada logo é crebada.
  • Brazo ruío non creba.
  • Con pouco vento esborrállanse as torres sen cimento.
  • Se o cántaro bate na pedra, mal para o cántaro e non para ela.

Palabras vecinas

frautín frautista fráxil fraxilidade freada frear freático -ca