fosf(a/o)-

fosf(a/o)-
pref [QUÍM ]

Forma prefixada que se emprega na formación de palabras co significado de ‘fósforo’, ‘fosfórico’.