aboubado

aboubado
Plural: aboubados
  1. p reg

    aboubar.

  2. adx

    Que está sen capacidade de reacción.

  3. adx

    Que amosa asombro.