folleto

folleto

ital foglietto

Plural: folletos
  1. s m

    Obra impresa que non supera normalmente as cincuenta follas e que non chega a ser un libro.

  2. s m

    Impreso de poucas follas que ten unha finalidade informativa ou propagandística.