fito-

fito-

gr ϕ υτόν ‘planta’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘planta’, ‘vexetal’. OBS: Tamén se emprega como sufixo con variación de xénero -fito, -fita.

Ex: fitografía, fitoloxía, OBS: Tamén se emprega como sufixo con variación de xénero -fito, -fita, micrófito

Citas

  • fitografía, fitoloxía , OBS: Tamén se emprega como sufixo con variación de xénero -fito, -fita , micrófito