fisiografía

fisiografía

fisio- + -grafía

Plural: fisiografías
  1. s f [XEOG ]

    Ciencia que estuda o relevo dun país ou dunha rexión determinadanas súas formas actuais, sen investigar as razóns que poidan explicar a xénese ou a evolución futura.

  2. s f [XEOG ]

    Descrición da natureza ou dos fenómenos naturais.