figura

figura

lat figūra

Plural: figuras
 1. s f
  1. Forma exterior dun corpo que o individualiza e distingue doutros.

  2. Aspecto exterior dunha persoa.

 2. s f
  1. Representación dunha forma, especialmente a humana, mediante o debuxo, a pintura ou a escultura.

  2. Debuxo que ilustra o texto dun libro.

 3. s f

  Persoa que destaca nunha determinada actividade.

 4. s f

  Personaxe dunha obra dramática ou épica.

 5. s f [ESPECT ]

  Conxunto de evolucións que forman parte dunha danza.

 6. s f
  1. Cada un dos catro tipos de siloxismo que existe segundo o lugar que ocupe o termo medio nas premisas.

  2. Cada un dos recursos gráficos empregados por R. Llull para facer patentes aos sentidos as realidades intelectuais e espirituais.

  1. s

   Conxunto de puntos, de liñas e de superficies empregado para representar corpos ou ben para ilustrar un teorema ou un problema.

  2. figura xeométrica

   Porción do plano ou do espazo limitada por liñas ou superficies.

  3. figuras congruentes

   Figuras que coinciden ao superpoñerse.

  4. figuras equivalentes

   Figuras que teñen a mesma área.

  5. figuras homotéticas

   Figuras que se poden transformar a unha na outra mediante unha homotecia.

  6. figuras semellantes

   Figuras que se poden transformar a unha na outra mediante unha semellanza.

  7. figuras simétricas

   Figuras que se poden transformar a unha na outra mediante unha simetría.

 7. s f

  Cada unha das cartas da baralla que teñen debuxada unha persoa ou un animal, é dicir, o cabalo, a sota e o rei de cada pau.

 8. s f
  1. Signo da notación musical, denominado normalmente nota, que mediante a forma e a cor, branca ou negra, indica a diferente duración do son ao que corresponde.

  2. Grupo de notas que forman un motivo ou o núcleo dun motivo musical.

 9. s f [LIT ]

  Forma do discurso que modifica a expresión do pensamento.

 10. s f [LING ]

  Cada un dos elementos do signo lingüístico, en glosemática, que, en número reducido, serven para construír a lingua, sistema infinito de signos.

 11. s f [HERÁLD ]

  Carga ou obxecto heráldico colocado no campo dun escudo de armas.

 12. figura de corrosión [FÍS ]

  Depresión que se forma sobre as caras dun cristal ao tratalo cun reactivo apropiado, durante un tempo mínimo.

 13. figura etimolóxica [LING ]

  Procedemento sintáctico polo que un verbo rexe un substantivo da súa mesma raíz ou dun significado relacionado co seu.

Confrontaciones

símbolo

Citas

 • A figura da caveira representa a morte
 • As nubes tiñan a figura dun barco
 • É unha figura das letras
 • O edificio ten unha figura circular
 • Tiña unha figura moi esvelta
 • Vivir a súa vida; Morrer a morte, de Paul Verlaine; Rezar un rezo, de Samuel Beckett)