explantar

explantar

2ex- + plantar

v t [BIOL ]

Transferir a un medio de cultivo unha mostra celular, tisular ou orgánica obtida dun ser vivo.