allargando*

allargando*
[MÚS ]

Indicador de atraso no tempo de inicio dunha nota musical verbo do que a súa figura indica estritamente.