exomorfismo

exomorfismo

exo- + morfismo

Plural: exomorfismos
s m [XEOL ]

Proceso de recristalización progresiva, producida polo contacto ou proximidade con rochas endóxenas, que non produce ningunha variación na súa composición. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].