excursión

excursión

lat excursĭōne

Plural: excursións
s f

Saída breve do lugar habitual de residencia con fins recreativos.