alipterio

alipterio

gr ἀ λειπτεριον ‘local onde se fregaban con aceite’

Plural: alipterios
s m [ARQUIT ]

Cuarto en que os bañistas e ximnastas unxían o corpo con aceites no mundo romano.