estoutro -tra

estoutro -tra
Masculino: estoutro Masculino plural: estoutros Feminino: estoutra Feminino plural: estoutras
dem

Forma amalgamada que resulta da combinación do demostrativo este co indefinido outro. No neutro non se produce a fusión, polo que as formas son sempre analíticas isto outro. O seu significado resulta da combinación do significado de ‘localización’, do demostrativo este, co significado de ‘diferenza’, propio de outro. OBS: Contrae coas preposicións de e en dando lugar a destoutro(s), destoutra(s), nestoutro(s), nestoutra(s).

Palabras vecinas

estoupo estourar estouro estoutro -tra estoxadizo -za estoxar estoxo