estauro-

estauro-

gr σταυρός ‘cruz’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘cruz’.

Ex: estaurolita, estauroteca

Citas

  • estaurolita, estauroteca