estafermo

estafermo

ital stà fermo ‘está firme’

Plural: estafermos
  1. s m

    Persoa pouco animosa e sen iniciativa.

  2. s m

    Persoa que aparenta ter ou ser máis do que é.