escuadro

escuadro

escuadrar

Plural: escuadros
  1. s m

    Instrumento de madeira, metal ou plástico, en forma de triángulo rectángulo isóscele ou constituído por dúas regras perpendiculares formando un L ou un T, que se emprega para trazar ángulos rectos, liñas paralelas e outras figuras xeométricas.

  2. s m

    Peza de metal ou madeira composta por dúas regras en ángulo recto que serve para afianzar e asegurar as ensamblaxes.