escrito -ta

escrito -ta
Plural: escritos Masculino: escrito Masculino plural: escritos Feminino: escrita Feminino plural: escritas
 1. p irreg

  escribir.

 2. adx

  Que se expresa ou representa mediante a escritura.

 3. s m

  Calquera cousa escrita.

  1. s

   Documento que se redacta para facer constar un acto ou contrato.

  2. s

   Documento presentado á autoridade xudicial ou administrativa para reclamar un dereito ou formular unha petición.

  3. escrito de agravio

   Escrito en que o que apelaba expoñía diante do tribunal superior os agravios que cría que recibira do inferior e demandaba que a sentenza destes fose revogada ou modificada.

  4. escrito de conclusións

   Escrito que, ao rematar a primeira instancia do xuízo, cada litigante presenta para compilar as súas probas e críticar as do contrario.

Frases hechas

 • Estar escrito. Ter que suceder inevitablemente. Ex: Estaba escrito que

 • Por escrito. Por medio da escritura. Ex. Tes que presentar as t