escriba

escriba

lat scriba

Plural: escribas
  1. s m [FILOL ]

    Persoa que reproduce, copiando ou poñendo en limpo, composicións alleas, ou que escribe ao ditado ou de memoria.

  2. s m [HIST ]

    Doutor e intérprete da lei, escrita ou oral, nas culturas que se estenderon durante a Antigüidade polo Oriente Próximo e Medio.

  3. s m [RELIX ]

    Doutor ou intérprete da lei en Israel. Converteuse en xefe espiritual e condutor do pobo xudeu, e recibiu honorificamente o nome de rabino.