escaleira

escaleira

lat scalarĭa

Plural: escaleiras
  1. s

   Plano inclinado que serve para pasar dun nivel a outro mediante a descomposición da distancia vertical en chanzos adaptados á medida dun paso.

  2. escaleira de caracol

   Escaleira que fai un percorrido helicoidal sen interrupción.

  3. escaleira de ida e volta

   Escaleira formada por dous tramos rectos que están separados por un relanzo e con direccións opostas.

  4. escaleira de ollo

   Escaleira que no seu percorrido deixa libre un espazo central.

  5. escaleira de san Xil

   Escaleira de caracol que se erixe sobre unha bóveda helicoidal.

  6. escaleira imperial

   Escaleira de ida e volta que ten un primeiro tramo de ida moi ancho, que logo se divide en dous tramos máis estreitos, e outro de volta a partir do relanzo.

  7. escaleira mecánica

   Escaleira en que os chanzos se moven cara arriba ou cara abaixo mediante un dispositivo eléctrico.

 1. s f

  Conxunto de cartas cun valor correlativo.