epifragma

epifragma

epi- + gr ϕ ράγμα ‘cerco, barreira’

Plural: epifragmas
  1. s m [ZOOL ]

    Tabique que se forma na boca da cuncha dalgúns gasterópodos, e se orixina a partir de secreccións mucosas que se endurecen en contacto co aire.

  2. s m [BOT ]

    Diafragma ou membrana circular disposta en posición horizontal sobre a boca da cápsula dalgúns brións.

  3. s m [MICOL ]

    Membrana, a modo de tapadeira, que posúen os basidiocarpos novos dalgúns fungos.