enterotoxemia

enterotoxemia

entero- + -toxemia

Plural: enterotoxemias
s f [VETER ]

Grupo de enfermidades provocadas por algunhas bacterias do xénero Clostridium, produtoras de enterotoxinas ao longo dos intestinos e que son típicas do gando ovino.