alcano

alcano

ál-cool

Plural: alcanos
s m [QUÍM ]

Cada un dos hidrocarburos saturados de cadea aberta, de fórmula xeral C n H 2n+2 presentes no petróleo e no gas natural dos que o máis simple é o metano. OBS: Tamén se denominan parafinas.