enfiteuta

enfiteuta

lat emphyteuta

Plural: enfiteutas
s [DER ]

Persoa que ten o dominio útil da enfiteuse.