alcaide -sa

alcaide -sa
Plural: alcaides Masculino: alcaide Masculino plural: alcaides Feminino: alcaidesa Feminino plural: alcaidesas
  1. s
    1. Persoa que nun centro penitenciario ou prisión preventiva ten ao seu cargo a custodia e seguridade dos presos e a organización do réxime do centro.

    2. Funcionario que nas alfándegas ten a misión de gardar e conservar as mercadorías dos almacéns para a percepción do imposto do timbre do estado.

  2. s m
    1. Gobernador árabe dunha provincia ou cidade.

    2. Castelán ou gobernador dun castelo.

  3. alcaide do mar [HIST ]

    Persoa que, nos ss XIV e XV, nalgúns territorios de réxime señorial ou real, velaba polo cumprimento das ordenanzas de pesca.