enclave

enclave

fr enclave

Plural: enclaves
 1. s m
  1. [ADM ]

   Territorio baixo a soberanía ou xurisdición dun Estado.

  2. [ECOL ]

   Territorio incluído noutro con diferentes características ecolóxicas.

 2. s m

  Grupo étnico ou ideolóxico inserido noutro de características diferentes.

 3. s m [XEOL ]

  Restos de intrusións, en parte transformadas, observables nas rochas endóxenas, que se orixinan cando un magma, ao subir á litosfera, encontra rochas –de química diferente ás que o orixinaron– que son asimiladas por el.

 4. enclave lingüístico
  1. Área en que se fala unha lingua distinta da que se fala na área circundante.

  2. Porción territorial dun dominio lingüístico comprendida dentro doutro territorio político.