emprestado, de

emprestado, de
  1. loc adv

    Sen ter a propiedade.

  2. loc adv

    De maneira pouco estable ou provisional.