emetizar

emetizar

emético

v t

Engadir emético a unha substancia.