embute, a

embute, a
loc adv

En gran cantidade ou abundancia.

Ex: Na festa do polbo do Carballiño había xente a embute.

Citas

  • Na festa do polbo do Carballiño había xente a embute.