eh!

eh!
 1. interx

  Expresa apelación á atención dos oíntes.

 2. interx

  Serve para responder a unha chamada.

 3. interx

  Emprégase para demandar unha aclaración do que non se entendeu ou non se oíu ben.

 4. interx

  Úsase para interromper o interlocutor e mostrar desacordo con el.

 5. interx

  Úsase ao remate do enunciado para remarcar o que se dixo.