díodo

díodo

2 di- + gr,δος ‘camiño’

Plural: díodos
s m [FÍS ]

Dispositivo electrónico provisto de dous electrodos, ánodo e cátodo, que ten a propiedade de ser condutor no sentido cátodo-ánodo, pero non ao revés.