desproporcionar

desproporcionar

des- + proporcionar

v t

Quitar ou alterar a proporción.

Ex: Desproporcionou tanto as medidas da escultura que resultou ser unha grande obra de arte.

Antónimos

Citas

  • Desproporcionou tanto as medidas da escultura que resultou ser unha grande obra de arte.