desmodular

desmodular

des- + modular

v t

Efectuar unha desmodulación.