deshora, a

deshora, a
  1. loc adv

    Fóra de hora.

  2. loc adv

    A unha hora intempestiva ou inoportuna.