desembragar

desembragar

des- + embragar

v t

Actuar sobre un embrague de xeito que a parte condutora dunha transmisión deixe de comunicarlle movemento á parte conducida. Tm abs.

Ex: Antes de meter a primeira, desembraga o coche, OBS: Nalgunhas construccións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Desembrágase pisando o pedal do embrague, Nunha curva non frees e desembragues ó mesmo tempo.

Citas

  • An tes de meter a primeira, desembraga o coche, OBS: Nalgunhas construccións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Desembrágase pisando o pedal do embrague, Nunha curva non frees e desembragues ao mesmo tempo.