desdanza

desdanza

des- + danza

Plural: desdanzas
s f [LIT ]

Canción de orixe trobadoresca que, segundo o Cançoneret de Ripoll, se opuña á danza polo seu contido, ao estar caracterizada pola súa temática triste.