des

des

lat de + ex

prep

Indica o punto de partida dunha acción no tempo ou no espazo.

Sinónimos

Frases hechas

  • Des que loc conx Expresa o momento a partir do que acontece algo.