dentro

dentro

lat de + intro

adv

No interior de algo.

Ex: Deixei o paraugas dentro pensando que non ía chover, e agora chove.

Antónimos

Citas

  • Deixei o paraugas dentro pensando que non ía chover, e agora chove.

Frases hechas

  • Dentro de 1 loc prep No interior dun espacio real ou figurado. Ex: Pasei as festas dentro da casa por mor da chuvia. Dentro da s

  • 2 loc prep 1 No interior dun per