demais

demais

lat de magis

indef

O restante, o que falta. OBS: Emprégase precedido do artigo determinado singular o demais, a demais co significado da parte que resta para completar a unidade. Acompañado da forma en plural os demais, as demais indica as unidades do discurso que non foron mencionadas previamente. Existe unha forma neutra o demais co valor de ‘todas as outras cousas’.